Anasayfa / Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİNİZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ !

Anayasada öngörülen başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla çıkarılmış olan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hakkında siz değerli üyelerimize bilgilendirmemizdir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 24 MART 2016 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve 07 NİSAN 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yasa gereğince sizden aldığımız kişisel bilgileriz bakımından Veri Sorumlusu olarak addedilmekteyiz. Veri Sorumlusu olarak, kişisel bilgileriniz aşağıda açıklamasını yaptığımız çerçevede kaydedilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, sınıflandırılabilecek, mevzuatın izin verdiği hallerde 3. Kişilere ve/veya yurtdışına açıklanabilecek ve/veya devredilebilecek ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununda sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.

1 – FASHIONFRIENDS’ in Kişisel Veri Toplamasındaki Yasal Dayanağı Nedir ?

Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarla düzenlemeler bulunmaktadır. KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Bunun dışında 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir.

www.fashionfriends.com 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinden doğan yükümlülükleri sebebi ile verileri toplanması ve kullanması gerekmektedir.

Kişisel Veriler aşağıda ki amaçlar için kaydedilmektedir.

 • Web Sitesi veya mobil site üzerinden alış veriş yapanın kimlik bilgilerini teyit etmek.
 • İletişim maksatlı adres, telefon ve diğer bilgilerin kaydedilmesi.
 • Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Tüketicinin korunması Hakkında Kanunun ilgili maddeleri gereğince akdedilen sözleşmelerin güncel durum ve yeni güncellemeler ile ilgili üyelerimiz ile iletişime geçmek ve gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin durumlarda talep halinde ve mevzuata uygun olarak kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Müşteri memnuniyeti gözetilerek web veya mobil siteden alışveriş yapan müşterilerimizi analiz edebilmek, çeşitli reklam ve pazarlama faaliyetlerinde kullanabilmek, anlaşmalı kuruluşlar aracılığı ile elektronik ortamda bilgilendirme yapabilmek,
 • Müşteri şikayet ve önerileri değerlendirebilmek,
 • Yasal yükümlülükleri yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakları kullanabilmek.
 • Elektronik ve kağıt ortamında işleme dayanacak olan tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek.

Bu Kişisel Veriler www.fashionfriends.com tarafından sağlanan hizmetlerden yararlanabilmeniz adına, müşterilerimizin açık rızasına istinaden, iş bu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim izni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla bilgi güvenliği ile ilgili tüm tedbirler alınarak saklanacaktır.

2 – Çerezlerin Kullanılması

www.fashionfriends.com çerezleri, yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobil uygulama kullanımınızı kişiselleştirmek amaçlı kullanmaktadır. Bu kullanım, parolanızı kaydeden ve web sitesi/mobil oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

www.fashionfriends.com web sitesine nereden bağlandığınız, web sitesi ve mobil üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi  gibi web sitesi/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızın izlenmesini belirlemek için kullanır. Çerezler kullanılarak web sitesi/mobil uygulama üye girişi yapmış kullanıcılara daha kişiselleştirilmiş, kişiye özel kampanyaları ve ürünleri sunar, istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha sunmaz.

3 – Kişisel Verilerinizin Korunması

www.fashionfriends.com ile paylaşılan kişisel veriler, www.fashionfriends.com gözetimi ve kontrolü altındadır. İlgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda düzenli güncellemeler yapmaktadır.

4 – Kişisel Verilerin Paylaşılması

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni ile paylaşılmakta ve kural olarak müşterilerin onayı olmadan üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Yasal yükümlülükler nedeni ile mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca taahhüt etmiş olduğumuz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden www.fashionfriends.com sorumlu değildir.

Kişisel verileriniz, doğrudan ve dolaylı yurtiçi yurtdışı iştiraklerimiz ve faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi yurtdışı kurumlarla, müşterilerimize elektronik posta gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi yurtdışı kuruluşlarla Bankalar arası Kart Merkezi ile anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek, müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleri ile yurtiçi yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşabilmektedir.

5 – Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan Doğan Haklar

KVKK gereğince Kişisel Verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde ve yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Eksik ve yanlışlık varsa düzeltilmesini isteme,
 • KVKK 7 nci madde gereğince yok edilmesini veya silinmesini isteme,
 • Aktarılan üçüncü kişilerin yaptığı işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Otamatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize çıkan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sonucunda zarara uğramanız nedeniyle zararın giderilmesini talep etme hakkına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız,

6 – KVKK ile İlgili Değişikliklerden Haberdar Olma

KVKK uyarında sahip olduğunuz haklar www.fashionfriends.com yükümlülükleridir. Yasal değişiklik olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun şekilde güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi bildiririz.

Konu üzerine bilgi almak için bizlere destek@fashionfriends.com adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 

 

© 2019 - Fashion Friends ’un resmi internet sitesidir.Tüm hakları saklıdır.Site içindeki resimler izinsiz kopyalanamaz ve yayınlanamaz Şartlar Gizlilik